Elektronikus levelezés

Elektronikus levelezés

A régi, több telephelyen egymástól teljesen eltérő módon és formában kialakított, független levelezési rendszerek helyett az egyetem egy új, központi rendszert építetett ki. Enek a rendszernek a célja az, hogy a felhasználók számára egy mindenhonan elérhető, megbízhatóan működő, kellő információtároló képességgel rendelkező levelezési megoldást adjon. 

Ebben az új rendszerben a felhasználók egységes e-mail címeiket használnak. 

Alapértelmezésként mindenki 2 GB kvótát kap, amelyet megalapozott igény szerint növelünk a későbbiekben. Felhős postafiók esetén ez 100GB, ennek mérete nem növelhető. A kvóta az összes, szerveren tárolt üzenetre vonatkozik, így a bejövő leveleket tartalmazó "INBOX", a "Drafts", a "Sent", a "Trash" és minden, felhasználó által létrehozott mappára. 

 

Belépés, használat

A központi levelezés a https://outlook.office.com/ címen érhető el. Az E-mail cím mezőbe írjuk be az igényelt e-mail címet egységrövidítés nélkül (vezeteknev.keresztnev@uni-obuda.hu), majd a megadott jelszót a jelszó mezőbe és kattintsunk a Bejelentkezés gombra!

Az első bejelentkezés után, változtassuk meg a jelszavunkat az alábbiak szerint: https://io.uni-obuda.hu/jelszomodositas-e-mail-office-365

A központi levelezés levelező kliens használatával is elérhető. A hivatalosan támogatott kliensek a Microsoft Outlook 365, Outlook 2019, Outlook 2021.

Ezek telepítéséről és beállításáról az alábbi linken tudhat meg többet: https://io.uni-obuda.hu/office-365-telepitese-es-outlook-beallitasa

 


Elektronikus levelezéssel kapcsolatos biztonsági szabályok

8. §

(1) Az egyetem valamenyi munkatársa jogosult felhasználói jogosultságot igényelni az elektronikus levelezéshez, vagyis a dolgozó munkába lépésekor a szükséges formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával a központi levelezési rendszer tagjává válik. A formanyomtatványon és a mellékel használati utasításon minden szükséges információt megkap, ami a levelező rendszer biztonságos használatához kell.

(2) Az elektronikus levelezés szolgáltatás használata során az alábbi szabályokat kell betartani:

a) A felhasználó tudomásul veszi, hogy a központi  levelezés során a felhasználó levelezés forgalma naplózásra kerül.

b) A levelezési szolgáltatás mind a munkatársak közötti, mind az egyetemen kívüli kapcsolattartásra felhasználható.

c) Az elektronikus levélhez fájl csatolható, amelynek mérete korlátozott.

d) Az elektronikus levélhez csatolt fájl nem lehet futtatható állomány, nem lehet tömörített csomagban futtatható állomány, nem lehet továbbított reklám.

e) A felhasználó tudomásul veszi, hogy a levélcím kötött, és nem változtathatja meg.

f) A levelezési rendszeren tilos biztonsági szempontból érzékeny anyagot, egyetemi titkot, vagy üzleti titkot kijuttatni az Internetre.

g) Tilos a levelezési rendszeren keresztül olyan tartalmú levelet küldeni, amely bármilyen más személy, csoport vagy társaság személyes, illetve üzleti érdekeit sértheti.

h) Az elektronikus levelezési jogosultsággal rendelkező felhasználó csak saját nevében küldhet levelet, kivéve, ha erre felelős vezető utasítja.

i) Az egyetem teljes címtára felhasználásával egyetemi szintű körlevelet csak az arra jogosultak küldhetnek.

j) Tilos rasszista, szemérmet és jó ízlést sértő, valamint szélsőséges politikai nézeteket képviselő tartalmú levelet küldeni.

Felhasználók, erőforrások és szolgáltatások névhasználata

11. §

(1) Minden erőforrás tulajdonos joga, az általa üzemeltetett szolgáltatásokhoz felhasználói azonosítókat kiadni. Ezen azonosítóknak egyedieknek kell leniük, az elnevezési szabályoknak alkalmazkodniuk kell a törvényekhez, (pl.: adatvédelmi törvény) és a egyetemi szabályzatokhoz. Az azonosító kiadás során elfogadható a „first come, first served” elv, vagyis ha az azonosítót már más használja, akkor az újonan jövőnek kell egy másik azonosítót választania.

(2) Az azonosító kiválasztása előtt a szolgáltatás üzemeltetőjének konzultálnia kell az illetékes rendszermenedzserrel abból a célból, hogy az új felhasználói azonosító, vagy kód egyedisége és a regisztrálása biztosítható legyen. A szervezeti egységek azonosítóit, illetve a központi szolgáltatások azonosítóit az Informatikai Iroda tartja nyilván.

(3) A központi informatikai szolgáltatások összehangolt működése lehetővé teszi, hogy egy felhasználó minden központi szolgáltatást ugyanazzal az azonosítóval és jelszóval vehessen igénybe.

(4) Az elektronikus levelezés névhasználati szabályai:

a)    A levelezési címet a következő formában kell megalkotni:

<vezetéknév>.<keresztnév>@<egységrövidítés>.uni-obuda.hu

például: kramos . alex @ rkk . uni-obuda . hu

b)    Azon felsővezetők, akik funkciójukból kifolyólag nem köthetők egyetlen szervezeti egységhez, egyedi levelezési címet is kapnak, amelynek formátuma:

<vezetéknév> @ uni-obuda . hu

például: kramos @ uni-obuda . hu

c)    Nem személyhez kötött levelezési címek formátuma:

<szervezeti egység>@<egységrövidítés>. uni-obuda .hu

például: titkarsag @ nik . uni-obuda . hu

de minden ilyen esetben is valós személynek kell állnia a cím mögött.